Exo.cat wordpress: embed discourse comments

Crec que és important que parli del context per saber com arribo a aquesta proposta/suggerència

Tal dia com avui, algú m’ha parlat de ghost i m’ho he estat mirant amb calma. Des d’allà he arribat a aquesta pàgina, allà trobo un comentari de “Jeff Atwood, Coding Horror”, cofundador :mage: de discourse, em llegeixo un blog post seu qualsevol per veure si és veritat que el fa servir i quina pinta fa Proudly published with Ghost, diu, a més a més, té comentaris del blog embed cap a discourse :sparkles:

Això és una integració de discourse amb ghost, però evidentment també n’hi ha de wordpress amb discourse, aquí un exemple ràpid

Oi que seria molt guai aprofitar també els comentaris del blog d’exo per portar la gent cap a l’àgora?

Mentre estava entetingut en Categoria Blog > WP eXO? ja he fet una integració de wordpress via el plugin de WP discourse. De moment, es fa manualment dient a la entrada que té comentaris, i que aquells comentaris venen d’un enllaç en concret. Almenys, ja ens hem carregat els comentaris per defecte de wordpress, per tant molt millor