eXOtemp-p12 WIP: Document d'inici de gestió de coneixement, cultura i processos

Document no acabat, però mogut aquí tal qual

De moment és un document d’inici o introducció amb un pla de treball

Aquest document pretén explicar tot plegat sobre com funciona tot això que estem fent

TODO

ara que tenim les idees molt més clares, caldria revisar aquest document i pol·lir-lo, em poso algunes línies a treballar

 • substituir discourse/etc per uns requeriments de com voldria que fos el software que volem fer servir. el detall d’implementació, moure’l a un com es fa
 • fluxe lògic d’una publicació ( exemple: veure codi font mermaid Router Freedom Tech Wiki | FSFE Docs )
  • inclou explicar documents indexats vs el seu com es fa propi

Motivació

Inspirats per l’RFC3, es proposa indexar els documents que genera la comunitat eXO per facilitar la difusió i la difusió de continguts sobre els valors que promou l’associació i les bones pràctiques dels comuns a les infraestructures de telecomunicacions

Aquesta sèrie de documents pretenen informar i respondre als socis sobre com funcionen les coses a eXO

També per allò de:

si no expliquem la nostra història, algú ho farà per nosaltres

Proposta per definició de processos a eXO

Discourse

Proces1

 • EIP el descartaria perquè hi ha el ethereum improvement proposal; improvement proposal s’utilitza bastant

Com ho implementaríem amb discourse

Categories - tipus de document

 • Assemblea: aprovats per assemblea (com pla de gènere o estatuts eXO)
 • Tècnic: documents tècnics consensuats per la comissió tècnica
 • Bones pràctiques: recomanacions sobre com procedir amb determinats problemes, son una mica howtos, quan són importants o essencials per l’operativa de l’associació i que molta gent podria necessitar seguir i que varios de nosaltres recomanem seguir. si és una guia que podria quedar-se anticuada seria descartable, anar a criteris més generals

Nivells de visualització

Les categories jeràrquiques de discourse ens permetrà tenir 3 tipus de nivells que es correspondran als següents nivells:

 • Públic: per a tots els públics
 • Associació: per a sòcies de l’eXO
 • Junta: (gestió) per a persones més compromeses a eXO i prop de la junta

Com mencionar els documents?

 • eXO-P1
 • eXO-P2
 • eXO-P3
 • eXO-A1
 • eXO-A2
 • eXO-J1
 • eXO-J2

Internament podem ometre el eXO-

Obsolescència de documents

Alguns documents deixen de tenir validesa perquè les circumstàncies canvien

Prenem com a punt de partida com ho fa l’associació RIPE

El document índex

Documents reservats com a índex de tots els documents de les visualitzacions corresponents

 • eXO-P0
 • eXO-A0
 • eXO-J0

En aquest document hi haurà unes taules amb:

Títol, estat (draft, revisió, TODO), etcTODO

Un exemple ERC | Ethereum Improvement Proposals

Un altre RFC INDEX (aquí en l’índex fan 0001 0002, però només allà, perquè l’identificador és RFC1, RFC2, etc.)

Inicialment els podrien editar a mà, i a la llarga podríem automatitzar-ho amb scripts i APIs

Com distingir si el nou document va la categoria d’indexat o de “com es fa”

D’entrada, no et preocupis, la naturalesa dels programes tipus fòrum permeten escriure a qualsevol lloc i moure-ho allà on toca.

Com es fa és una categoria complementària als documents de definició de les expectatives i de com funcionen les coses. Ens indiquen amb exactitud com s’implementa un procés, donat l’esperit del temps basat en l’acceleració, el seu temps de vida pot ser més curt, per això és important

Requeriments eina de fòrum

 • Programari lliure
 • Escriure documents en format markdown, perquè ens permetrà interoperar aquest contingut amb moltes altres plataformes, i fer una exportació a altres formats amb motius de difusió
 • Clara visibilitat del control de canvis d’una publicació
 • Integració per correu: poder rebre i respondre per correu
 • Poder afegir opcionalment una taula de continguts a la publicació
 • API per poder interactuar amb les dades del fòrum des de fora
 • Poder fer reaccions a les publicacions “m’agrada, +1, etc.”

Comparativa de fòrum amb altres alternatives tecnològiques

Un fòrum, és un constructor natural d’interessos comunitaris. A més a més, podem estructurar-lo de forma que sigui funcional i útil, més, fins i tot, que altres formes de gestió del coneixement i cultura comunitàries.

Altres formes de documentació del coneixement, difusió del contingut i la discussió relacionada

 • Missatgeria instantània o xat: es manté un fil conductor, i potencialment un interès comú en tot el grup; el coneixement però es va oblidant a mesura que va sortint de la pantalla. Es considera una eina útil de suport si la part important d’aquest coneixement efímer es va situant en una eina més persistent. Una de les últimes característiques incorporades a la majoria de sistemes de xat, les reaccions, permeten expressar de forma eficient l’interès sobre lo que s’està dient
 • Document col·laboratiu o pad: és una eina de treball molt interessant per posar en comú i de forma col·laborativa els coneixements, especialment, en un moment concret i inicial on hi ha molts canvis a modificar plegats. Un cop s’estabilitzen el número de canvis, convé moure’s cap a un altre eina més persistent.
 • Servei d’allotjament de fitxers: permet jerarquitzar el coneixement i arxivar-lo persistentment. És una eina útil per treballar en petits equips de treball, però costa traslladar aquest servei a l’escala comunitària, situar-se en l’estat global del coneixement sense dedicar molt de temps, o la discussió dels continguts guardats. Acostuma a passar a més a més, que l’estructura de permisos és confusa, especialment, per gestionar-ho entre diferents persones voluntàries: comparteixo tota la carpeta? a quin grup? només el document?
 • Wiki: també permet jerarquitzar el coneixement, però a més a més, enllaça i relaciona amb més facilitat. Per altre banda, la gestió de les discussions no està prou ben integrada (en qualsevol wiki podreu veure com fan lo que poden en aquest aspecte), especialment a persones noves que podrien fer aportacions puntuals, ja que requereixen entendre com funciona i no és intuitiu. Tampoc l’interès o els comentaris sobre lo que hi ha publicat. S’inclouria en aquesta categoria les variants de git amb documents de markdown.
 • Llistes de correu: en essència és semblant a l’eina proposada, però recau massa en les habilitats de l’usuari final, per això, a excepció de comunitats tècniques molt especialitzades, està caient en desús.

L’eina proposada de fòrum:

 • Té línea temporal ben definida com la d’un canal de xat o d’una discussió per email, fins i tot millor perquè cada discussió té un fil propi, potencialment estructurada en una categoria d’interessos comuns i afins. Hi ha una publicació principal, i tots els comentaris que el segueixen. Incentivada també pel fet d’utilitzar documents indexats. En els fòrums també està present el reaccionar positiva o negativament a una publicació, que de fet, és d’on originalment el xat es va inspirar.
 • Permet estructurar el coneixement en la línia de com ho fa una wiki o un servei d’allotjament de fitxers: amb enllaços, jerarquia i permisos. Per exemple la primera publicació és el document que s’està treballant, i els comentaris, el fil públic de peticions per modificar-lo. És important que l’eina de fòrum que fem servir permeti veure clarament el control de canvis i les diferències quan una publicació s’ha modificat.
 • No impedeix l’integració amb les eines anteriors o d’altres que es poden continuar fent servir, i on fins i tot, poden quedar incentivades, gràcies al suport d’una eina que visibilitza la feina feta. Un exemple del fluxe que pot tenir una informació passant per diferents sistemes: es pot discutir en un xat sobre un tema, es fa un pad col·laboratiu com a pluja d’idees, d’aquí es publica en un fòrum, un cop discutida en el fòrum (on pots rebre notificacions al correu electrònic si vols), es fa una exportació del document que resumeix dels interessos comunitaris per l’afer específic i s’allotja com a fitxer, i es distribueix tant en l’arxiu d’allotjament de fitxers, pàgina web, etc.

S’entén doncs l’utilitat d’aquest programari de fòrum de cara al treball del coneixement i cultura de la comunitat en qüestió, i es descarta l’ús d’aquesta eina per la gestió efectiva i rigurosa de les tasques i els projectes, per això és millor un sistema de tickets o un sistema de gestió de projectes.

@rafaelgarcia i @exopedro durant la sessió d’exo-processos de 2023-3-31 18:00 contribueixen en la inicialització de l’apartat sobre obsolescència de documents inspirada en ripe prenent com exemples el ripe-001, ripe-002 i ripe-006