Petició: que la eXO participi a la Fedi

Hola,

Tal com vaig anunciar l’altre dia, vaig ser a la FESC per proposar el repte de participar a la Federació de mitjans socials lliures. Arrel de l’autocrítica que s’ha fet per la llista de correu, descobreixo que la eXO té compte a Twitter…

En la meva opinió, si es promociona l’activitat de la eXO a mitjans privatius també s’hauria de promocionar als lliures. Proposo seguir les Restriccions de la RAP i per tant:

  1. Obrir un compte a la Fedi
    Proposo el node Barcelona Social (en sóc moderadora). Al ser una associació (i no una empresa) no cal demanar permís. Ara, trobo que s’hauria de parlar bé qui té accés al compte i com es fa servir.

  2. Vetllar que el que es posa al Tuiter també estigui a la Fedi
    Si s’ha de posar contingut exclusiu, doncs que sigui a les lliures.

  3. Promocionar la Fedi a la web de la eXO
    Posant-hi el logo de la Fedi (i no de l’eina en concret, si només se’n té una).

Si interessa el tema, es pot fer una reunioneta virtual i acabar-ho d’adobar…

1 'M'agrada'