eXOtemp-p2 Procés inscripció oficial nova junta amb generalitat, departament de justícia

Treballem processant la informació d’ https://agora.exo.cat/t/exotemp-j2-canvis-de-junta/95 i es fa complex del procés així que generem un document específic per això

Nota: pot ser un document públic perquè no conté cap informació personal


1. Document Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva

Què

Document que emet l’associació amb els nous càrrecs segons el format pautat per la Generalitat

És convenient que en el moment d’iniciar el procés es descarregui la darrera versió del document “Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva” de la documentació annexa del Tràmit Inscripció. En la web, es troba com a “El certificat de renovació dels membres de la Junta Directiva.”

Per què

És un tràmit necessari com a part del Tràmit Inscripció al registre de la Generalitat

Qui

El Secretari és el responsable d’emplenar el document i coordinar-se amb els membres de la nova junta

Com

Les signatures d’aquest document s’han de fer mitjançant la impressió i posterior escaneig de les signatures escrites a mà

On

En remot

Quan

Quan acaba l’assemblea

2. Tràmit Inscripció al registre de la Generalitat

Què

Aquest tràmit serveix per sol·licitar la inscripció dels canvis en la composició de la Junta de Govern

Per què

Per tenir el “Document d’inscripció oficial òrgans de govern”

Qui

El president emplena el tràmit

Com

El tràmit és un formulari PDF que requereix de Adobe Reader versió 8 o superior, per tant, no funciona en Linux

En documentació annexa s’ha d’afegir el “Document Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva”

On

En remot

Quan

Quan s’empleni el Document Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva

3. Document d’inscripció oficial òrgans de govern

Què

Document que emet el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Per què

Ho pot demanar qualsevol administració o proveïdor que tingui relació amb l’associació com a persona jurídica, per exemple el banc

Qui

Document emès Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Quan

Aquest document pot trigar en processar-se fins a 3 mesos, i pot ser aprovat o rebutjat. En cas de rebuig s’ha de tornar a presentar el tràmit amb les correccions (punt 2)

Com

Exemple de contingut del document

Us comunico que han estat inscrits, d’acord amb l’art 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions, els canvis en la composició de la Junta Directiva de l’Associació Expansió de la Xarxa Oberta (núm. 42364) que es van aprovar en data 26/03/2022 i que ens heu comunicat mitjançant el vostre escrit presentat el 13/09/2022.

En conseqüència, la composició de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d’Associacions de la Generalitat és la següent:

avui amb el @rafaelgarcia hem fet una primera versió del document i degut a que el procés entre 1 i 3 pot arribar ser de 3 mesos falta parlar del procés de mitigació mentre no tenim aquest document

i això potser hauria de ser un altre procés que li podríem dir “període de transició entre junta sortint i junta entrant” però també depén de què ens anem trobant per explicar-ho clarament

La generalitat diu que no és recomanable fer servir formularis antics perquè si han canviat, el sistema els pot refusar i allargar el procés. El millor és com a J2 llistar al procediment oficial i, des d’allà baixar el fitxer (no tenir l’enllaç al PDF)

1 'M'agrada'

he considerat el teu canvi i ho he modificat en eXOtemp-p2 procés inscripció oficial nova junta